W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest: Anton Semeczko z siedzibą w Krakowie ul. Kupa 2, 31-057 Kraków, o numerze REGON 122514121, będącym płatnikiem VAT o nr NIP 646-282-72-28

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych i handlowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wystawiania faktur oraz w celach księgowyh lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?

Dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres 31-057 Kraków, ul. Kupa 2 lub telefon 790 624 064

Kraków, dnia 25 maja 2018